Mężczyzna jako wzór

Typowy mężczyzna, typowa kobieta! Obydwie płcie mają swoje wady i zalety. Dlaczego by więc nie pożyczyć zalet od drugiej płci? Zamiećmy pod dywan nasze złe przyzwyczajenia i sprawdźmy, w czym mężczyźni są lepsi od nas, a przede wszystkim: jak to osiągają. Czyż to nie...